The Divine Liturgy of St James the Apostle and Brother of God, translated by Archimandrite Ephrem Lash.

Introduction. THE DIVINE LITURGY OF ST JAMES, which was until recently only celebrated on the island of Zakynthos on his feast on 23 October and in Jerusalem on the Sunday after Christmas, is today celebrated in an increasing number of Orthodox churches. It was the ancient rite of Jerusalem, as the Mystagogic Catecheses of St… Continue reading The Divine Liturgy of St James the Apostle and Brother of God, translated by Archimandrite Ephrem Lash.

St Justin Popović, Записа о Екуменизму

Црква Православна = Екуменизам саборношћу. 1. Екуменизам. Екуменизам: Бога и твари разјединио је ђаво, Чиме? Грехом, који је ископао бездану провалију између Бога и твари. Сви проблеми људског сазнања сливају се у један свепроблем: васпоставити екуменизам Бога и универзалне твари. Како? – Богочовеком: зато и свеспасоносно гесло: „С нама Бог“ = Емануил. Јер са грехом,… Continue reading St Justin Popović, Записа о Екуменизму

St Justin Popović, Православна Црква и Екуменизам.

Први део: Православно учење о Цркви. 1.1. Православна Црква и Екуменизам. Екуменизам је покрет који из себе роји многобројна питања. И сва та питања, уствари, извиру из једне жеље и увиру у једну жељу. И та жеља хоће једно: Истиниту Цркву Христову. А Истинита Црква Христова носи, и треба да носи, одговоре на сва питања… Continue reading St Justin Popović, Православна Црква и Екуменизам.

St John of Damascus, Περὶ αἱρέσεων ἐν συντομίᾳ ἑκατόν, ὅθεν ἤρξαντο καὶ πόθεν γέγοναν.

Πασῶν αἱρέσεων μητέρες καὶ πρωτότυποι τέσσαρες· αʹ οἷον Βαρβαρισμός, βʹ Σκυθισμός, γʹ Ἑλληνισμός, δʹ Ἰουδαϊσμός, ἐξ ὧν αἱ ἄλλαι πᾶσαι ἀνεφύησαν. 1. Βαρβαρισμός· ἥτις καθ’ ἑαυτήν ἐστι διαρκέσασα ἀπὸ ἡμερῶν τοῦ Ἀδὰμ ἐπὶ δέκα γενεὰς τοῦ Νῶε. Βαρβαρισμὸς δὲ κέκληται ἀπὸ τοῦ μὴ τοὺς τότε ἀνθρώπους ἀρχηγόν τινα ἔχειν ἢ μίαν συμφωνίαν, ἀλλ’ ὅ τι… Continue reading St John of Damascus, Περὶ αἱρέσεων ἐν συντομίᾳ ἑκατόν, ὅθεν ἤρξαντο καὶ πόθεν γέγοναν.